REGULAMIN

REGULAMIN

1. Sklep KAMELEONKULINARNY jest prowadzony przez firmę:

ARTEGON Joanna Grzybowska
Krzemieniecka 20a/48
94-017 Łódź
7272613766
KONTO BANKOWE:
Nest Bank 49 1870 1045 2078 1067 7019 0001

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień następuje wg harmonogramu. Złożenie zamówienia w sklepie jest tożsame z akceptacją regulaminu sklepu.

5. Zakupiony towar jest wysyłany do Klienta na adres podany w formularzu zamówienia.

6. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. Zwrot kosztów za towar następuje do 7 dni roboczych na podane przez Klienta konto bankowe lub poprzez Szybką Płatność. Sposób zwrotu kosztów wybiera Sklep.

7. Zakupiony towar może być zwrócony w całości lub w części. Zwrot towaru przy darmowej przesyłce wiąże się z utratą darmowej przesyłki. Koszt ten zostanie odjęty od kwoty zwracanego towaru.

Odmowa przyjęcia opłaconej paczki wiąże się z uiszczeniem opłaty za transport zwrotny paczki do nas (koszt korygowany podczas zwrotu za zakupy).

Brak odbioru paczki z paczkomatu / paczkopunktu lub innego punktu odbioru w określonym przez Przewoźnika czasie – wiąże się z pokryciem przez Klienta kosztów zwrócenia paczki do nadawcy. Koszt ten jest równy kosztowi wybranej przesyłki podczas zamówienia lub przy darmowej dostawie – koszt wg cennika płatnych przesyłek w sklepie. Koszt korygowany podczas zwrotu za zakupy.

8. Wg Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

Wysyłka aktywnych produktów – odbywa się od poniedziałku do czwartku, na adres wskazany w formularzu zamówienia. Są to produkty z krótkim terminem przydatności, które nie podlegają zwrotowi. Tyczy się to również sytuacji, kiedy kurier nie jest w stanie dostarczyć Państwu zamówienia pod wskazany adres nie z winy przewoźnika (m.in. podany zły adres, niezastanie nikogo pod wskazanym adresem). Aktywne produkty nie powinny był długo transportowane w opakowaniach, w których je wysyłamy. Są to aktywne produkty, które cały czas pracują i wytwarzają dwutlenek węgla w procesie fermentacji (zakwas, scoby). Przedłużony czas odbioru / magazynowanie nieodebranych paczek przez przewoźników a finalnie odesłanie ich do nas może skutkować napęcznieniem opakowania oraz bardzo często ich rozszczelnieniem. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za paczki, które nie zostały dostarczone w terminie z dowodu braku możliwości dostarczenia przez przewoźnika a tym samym nie został zachowany odpowiedni czas ich transportu.
Paczki odebrane w terminie są w zupełności bezpieczne.

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

10. Administratorem Danych Osobowych jest firma ARTEGON Joanna Grzybowska, Krzemieniecka 20a/48, 94-017 Łódź.

11.  Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie ich dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody. Klient przyjmuję do wiadomości, że odmowa podania danych osobowych lub odwołanie udzielonej zgody uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy kupna w sklepie internetowym. Podanie prawidłowych danych osobowych jest zatem warunkiem zawarcia umowy.

12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

13. W przypadku sprzedaży zestawów prezentowych oraz miksów produktów smakowych (np. ciastek / lizaków itp.) i braku dostępności jednego ze składnika – zastrzegamy sobie prawo do zamiary koloru / smaku / zapachu na najbardziej zbliżony w obrębie danego produkty jeśli nie jest to główny produkt w zestawie.

14. W przypadku braku jakiegoś produktu oraz braku możliwości skontaktowania się z Klientem – zamówienie jest realizowane bez danego produktu / koszty za brakujący produkt są zwracane do 7 dni roboczych na instrument płatniczy, z którego opłacone były zakupy.

15. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

16. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce REGULAMIN. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez Niego przy składaniu zamówienia.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Close
Close
error: