REGULAMIN

REGULAMIN

1. Sklep KAMELEONKULINARNY jest prowadzony przez firmę:

ARTEGON Joanna Grzybowska
Krzemieniecka 20a/48
94-017 Łódź
7272613766
KONTO BANKOWE:
Nest Bank 49 1870 1045 2078 1067 7019 0001

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień następuje wg harmonogramu.

5. Zakupiony towar jest wysyłany do Klienta na adres podany w formularzu zamówienia.

6. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. Zwrot kosztów za towar następuje do 7 dni roboczych na podane przez Klienta konto bankowe.

7. Zakupiony towar może być zwrócony w całości lub w części. Zwrot towaru przy darmowej przesyłce wiąże się z utratą darmowej przesyłki. Koszt ten zostanie odjęty od kwoty zwracanego towaru.

8. Wg Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

10. Administratorem Danych Osobowych jest firma ARTEGON Joanna Grzybowska, Krzemieniecka 20a/48, 94-017 Łódź.

11.  Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie ich dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody. Klient przyjmuję do wiadomości, że odmowa podania danych osobowych lub odwołanie udzielonej zgody uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy kupna w sklepie internetowym. Podanie prawidłowych danych osobowych jest zatem warunkiem zawarcia umowy.

12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

13. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce REGULAMIN. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez Niego przy składaniu zamówienia.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Close
Close
error:
DARMOWA PRZESYŁKA od 99zł / Minimalna wartość zamówienia 15,00 
×